This website uses first and third party cookies to improve usability and collect statistical data of your navigation on the site. By continuing to browse this site you accept the use of said cookies. For more information see our cookies policy. OK

Comunicació Política

Estratègia de comunicació per a partits polítics, candidats, càrrecs electes, administracions públiques i institucions públiques i privades.

Aquest servei comprèn:

 

·         Campanya eleccions municipals 2019

·         Campanyes electorals

·         Comunicació institucional

 

Què fem/comunicació política

 

La comunicació política s’ocupa de la creació i difusió de continguts amb la voluntat d’influir en el discurs que l’actor polític ha de dominar. UNDATIA comunicació defineix la construcció d’aquest contingut i les tècniques per persuadir el ciutadà. L’objectiu és que els missatges arribin de manera creïble a la opinió pública, a través del contacte directe, els mitjans de comunicació o les xarxes socials.

La comunicació política no té res a veure amb una notícia periodística. Aquesta comunicació ajuda al polític a traslladar amb eficàcia els seus missatges, idees i posicionament. Els nostres professionals defineixen el relat polític i la posada en escena i gestionen la comunicació per a cadascuna de les situacions, atenent les oportunitats i els riscos.

L’equip d’UNDATIA comunicació treballa per generar una opinió pública favorable a partir d’accions dissenyades per arribar a tots els públics, amb missatges clars, fàcils d’entendre i que s’han de repetir perquè vagin “calant” entre la ciutadania i generant una percepció de credibilitat i confiança. En ocasions, es potenciaran els missatges positiu; en d’altres, s’hauran de minimitzar els negatius, però sempre amb preparació i evitant la improvisació.

 

CAMPANYA ELECCIONS MUNICIPALS 2019

UNDATIA comunicació posa a disposició dels candidats a les pròximes eleccions municipals una estratègia de comunicació i un assessorament permanent. L'objectiu és generar una percepció de credibilitat i de confiança a la ciutadania que contribueixi a obtenir uns bons resultats electorals.

 

L’equip multidisciplinar d’UNDATIA comunicació ajuda a definir el relat polític i els missatges clau de la campanya i dissenya accions de comunicació per diferents situacions, atenent les oportunitats i els riscos.

 

Aquest servei es porta a terme durant els mesos de gener a maig de 2019 i inclou:

·         Disseny de l’estratègia electoral

o    Anàlisi i diagnòstic

o    Pla de campanya

o    Pla de comunicació

 

·         Assessorament en la gestió de la campanya electoral

o   Acompanyament en el procés

 

·         Formació per a candidats i equips de campanyes

o   Habilitats comunicatives i de portaveus (actes, mítings, debats, mitjans de comunicació...)

o   El relat de campanya i la posada en escena

 

·         Estratègia de xarxes socials

o    Disseny i implantació

 

·         Producció audiovisual

o    Vídeos virals i d’actes de campanya

o    Falques de ràdio i spots de televisió

 

CAMPANYES ELECTORALS

UNDATIA comunicació disposa d’una metodologia per aquest moment crucial de tota elecció: la campanya electoral.

Investigació, recopilació d’informació, estudis qualitatius de percepció, DAFO’s, enquestes... són la base de la base del coneixement necessari per fer una radiografia del context en que ens movem. A partir d’aquí, es dissenya el pla de campanya, un document estratègic imprescindible on es defineixen els objectius de la  campanya, la informació sobre el candidat i els adversaris, els temes i els missatges clau i l’estratègia a seguir. Es tracta d’una guia de treball on la rigorositat en el seu compliment i la privacitat del document són dos aspectes de garantia d’èxit. En definitiva, el pla de campanya defineix el què, el quan, el com, els recursos, les funcions i els responsables per aconseguir els objectius. És el full de ruta de les eleccions i és sinònim d’organització.

El pla de campanya ha d’incloure un pla de comunicació. Es tracta d’un pla de treball que contempla les accions de comunicació, tant internes com externes per arribar i mobilitzar l’electorat. Des de l’agenda mediàtica i les xarxes socials fins a l’organització d’esdeveniments, la publicitat o els vídeos de campanya s’han de contemplar en aquest pla.

·         Disseny de l’estratègia electoral

o    Anàlisi i diagnòstic

o    Pla de campanya

o    Pla de comunicació

 

·         Assessorament en la gestió de la campanya electoral

o   Acompanyament en el procés

 

·         Formació per a candidats i equips de campanyes

o   Habilitats comunicatives i de portaveus (actes, mítings, debats, mitjans de comunicació...)

o   El relat de campanya i la posada en escena

 

·         Estratègia de xarxes socials

o    Disseny i implantació

 

·         Producció audiovisual

o    Vídeos virals i d’actes de campanya

o    Falques de ràdio i spots de televisió

 

COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

UNDATIA comunicació és conscient de l’actual entorn comunicatiu dinàmic, on els ciutadans tenen un paper actiu. En aquest context, la transparència s’ha convertit en un valor preuat que tant administracions com institucions públiques i privades han d’assumir i, per tant, té una especial rellevància a l’hora de gestionar la comunicació. Però més enllà de comunicar amb aquesta voluntat de ser transparents i propers a la ciutadania, aquesta comunicació s’ha de fer de manera estratègica. I és aquí on UNDATIA comunicació aporta valor. Aquesta visió estratègica, acompanyada d’un assessorament continu des d’un enfocament extern, pretén aprofitar totes les oportunitats de comunicació.

1.       Pla Estratègic de Comunicació

2.       Assessorament i acompanyament continu

3.       Formació de portaveus