Campañas electorales

UNDATIA comunicació disposa d’una metodologia per aquest moment crucial de tota elecció: la campanya electoral.

Investigació, recopilació d’informació, estudis qualitatius de percepció, DAFO’s, enquestes... són la base de la base del coneixement necessari per fer una radiografia del context en que ens movem. A partir d’aquí, es dissenya el pla de campanya, un document estratègic imprescindible on es defineixen els objectius de la  campanya, la informació sobre el candidat i els adversaris, els temes i els missatges clau i l’estratègia a seguir. Es tracta d’una guia de treball on la rigorositat en el seu compliment i la privacitat del document són dos aspectes de garantia d’èxit. En definitiva, el pla de campanya defineix el què, el quan, el com, els recursos, les funcions i els responsables per aconseguir els objectius. És el full de ruta de les eleccions i és sinònim d’organització.

El pla de campanya ha d’incloure un pla de comunicació. Es tracta d’un pla de treball que contempla les accions de comunicació, tant internes com externes per arribar i mobilitzar l’electorat. Des de l’agenda mediàtica i les xarxes socials fins a l’organització d’esdeveniments, la publicitat o els vídeos de campanya s’han de contemplar en aquest pla.

·         Disseny de l’estratègia electoral

o    Anàlisi i diagnòstic

o    Pla de campanya

o    Pla de comunicació

 

·         Assessorament en la gestió de la campanya electoral

o   Acompanyament en el procés

 

·         Formació per a candidats i equips de campanyes

o   Habilitats comunicatives i de portaveus (actes, mítings, debats, mitjans de comunicació...)

o   El relat de campanya i la posada en escena

 

·         Estratègia de xarxes socials

o    Disseny i implantació

 

·         Producció audiovisual

o    Vídeos virals i d’actes de campanya

o    Falques de ràdio i spots de televisió

They have trusted us

We use our own and third-party cookies to make our website work safely and personalize its content. Likewise, we use cookies to measure and obtain data on your navigation and to adjust advertising to your tastes and preferences. Press the "Accept all" button to confirm that you have read and accepted the information presented. To manage or disable these cookies, click on "Configuration". For more information see our cookies policy.
Modify cookies
Technical and functional Always active
This website uses its own Cookies to collect information in order to improve our services. If you continue browsing, you accept their installation. The user has the possibility of configuring his browser, being able, if he so wishes, to prevent them from being installed on his hard drive, although he must bear in mind that such action may cause difficulties in navigating the website.
Analytics and personalization
They allow the monitoring and analysis of the behavior of the users of this website. The information collected through this type of cookies is used to measure the activity of the web for the elaboration of user navigation profiles in order to introduce improvements based on the analysis of the usage data made by the users of the service. They allow us to save the user's preference information to improve the quality of our services and to offer a better experience through recommended products.
Marketing and advertising
These cookies are used to store information about the preferences and personal choices of the user through the continuous observation of their browsing habits. Thanks to them, we can know the browsing habits on the website and display advertising related to the user's browsing profile.