This website uses first and third party cookies to improve usability and collect statistical data of your navigation on the site. By continuing to browse this site you accept the use of said cookies. For more information see our cookies policy. OK

Comunicació per a entitats no lucratives

UNDATIA comunicació aporta les competències que permeten als nostres clients millorar i incrementar de manera notable la seva presència i les seves contribucions en l'àmbit social, cultural i en el de la cooperació al desenvolupament, per aconseguir un impacte quantificable i mesurable.

 

Què oferim

•  Elaboració de plans de comunicació i programes de comunicació externa i interna.

• Relació amb els mitjans de comunicació, tant generalistes com especialitzats, i amb els gabinets de comunicació.

• Formulació i justificació de projectes per fundacions, ONGs i entitats socials.

• Innovació Social. Disseny de noves iniciatives i programes.

• Plans estratègics de patrocini. Assessorament per a la cerca de patrocinis i aportacions econòmiques privades i públiques.

• Disseny i edició de dossiers de patrocini.

• Projectes editorials i publicacions corporatives.

• Organització d'actes de presentació de productes i serveis, conferències i rodes de premsa.

• Assessorament global en comunicació i màrqueting.

• Producció de continguts multimèdia.

• Disseny i edició de memòries de sostenibilitat i RSC.

• Disseny i producción de tot tipus de materials corporatius (dossiers, programacions, cartelleria, fullets informatius, etc.)